ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562

และพิธีรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบอก กรุงเทพฯ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 + thirteen =