ยินดีต้อนรับ พิทักษ์ท็อปการ์ดเราดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อคุณ

หรือ ติดต่อเรา

เราพร้อม ดูแล

บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ท็อปการ์ด จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศในการให้บริการงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ได้รวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาควบคุมและบริหารจัดการระบบงานรักษาความปลอดภัย เพื่อพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยให้ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสภาวการณ์ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลัก “คุณธรรม นำการบริการ”

ทำไมต้อง พิทักษ์ ท็อปการ์ด

บริการหลังการขาย

เรามีปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง  คอยรับเเจ้งเหตุประจำหน่วยงานต่างๆ หากเกิดเหตุขึ้นเราสามารถติดต่อสื่อสารเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ( Pitak Police ) เข้าเเก้เหตุการได้ทันท่วงที

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

เรามีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  ที่ปฏิบัติหน้าที่สอบถามความพึงพอใจกับลูกค้าทางโทรศัพท์  เเละเรามีทีมงานที่เคออกตรวจเยี่ยมพบปะกับผู้ว่าจ้าง เพื่อคอยสนับสนุนให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น และสม่ำเสมอ

หน่วยติดตามเเละประเมินผล

เรามีเจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการเขต  ออกตรวจการตามหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง เพื่อประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงาน เเละรับทราบปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงเเก้ไขต่อไป

ผลงานบางส่วน

คลิปเสนอผลงาน