สรปภ. งาน Bowling สัมพันธ์ 26 ตุลาคม 2562

สรปภ. งาน Bowling สัมพันธ์ 26 ตุลาคม 2562

สรปภ. งาน Bowling สัมพันธ์ 26 ตุลาคม 2562

ที่สยามพารากอน โดยมีท่านปลัดกระทรวงแรงงานมาเป็นประธานเปิดงาน

Share this post