พิธีประดับเครื่องหมาย และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม SSAT วันที่ 12 มี.ค.63

พิธีประดับเครื่องหมาย และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม SSAT วันที่ 12 มี.ค.63

Share this post