พิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตายาย สถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พีทีจี

พิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตายาย สถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พีทีจี

กฤกษ์ดีศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ขึ้น 9 ค่ำ เวลา 09.09 น.

ทำพิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลตายาย สถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พีทีจี

Share this post