บริการหลังการขาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ท็อปการ์ด จำกัด  ได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าคอยตอบข้อซักถามต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับงานการรักษาความปลอดภัยหลังจากที่ได้ให้บริการกับลูกค้าไปแล้ว ซึ่ง บริษัท พร้อมที่จะรับฟังปัญหาปัญหาข้อขัดข้องต่างๆจากลูกค้า  เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือติชมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ในกระดาน Web board หรือโทรติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า 02-075-0799