การฝึกอบรม (ทดสอบ)

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พีทีจี

พ.ค. 2564

บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ท็อปการ์ด จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 ในชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์ท็อปการ์ด” ต่อมาเมื่อปี 2557 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พิทักษ์ท็อปการ์ด จำกัด และต่อมาได้แปรสภาพเป็น “บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ท็อปการ์ด จำกัด”

พ.ค. 2564

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก