สรปภ. งาน Bowling สัมพันธ์ 26 ตุลาคม 2562

สรปภ. งาน Bowling สัมพันธ์ 26 ตุลาคม 2562

สรปภ. งาน Bowling สัมพันธ์ 26 ตุลาคม 2562

ที่สยามพารากอน โดยมีท่านปลัดกระทรวงแรงงานมาเป็นประธานเปิดงาน

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 8 =