ยินดีต้อนรับ พิทักษ์ท็อปการ์ดเราดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อคุณ

หรือ ติดต่อเรา

เราพร้อม ดูแล

บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์ ท็อปการ์ด จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศในการให้บริการงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ได้รวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาควบคุมและบริหารจัดการระบบงานรักษาความปลอดภัย เพื่อพัฒนางานด้านการรักษาความปลอดภัยให้ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกสภาวการณ์ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลัก “คุณธรรม นำการบริการ”

ทำไมต้อง พิทักษ์ ท็อปการ์ด

บริการหลังการขาย

เรามีปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง  คอยรับเเจ้งเหตุประจำหน่วยงานต่างๆ หากเกิดเหตุขึ้นเราสามารถติดต่อสื่อสารเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ( Pitak Police ) เข้าเเก้เหตุการได้ทันท่วงที

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

เรามีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  ที่ปฏิบัติหน้าที่สอบถามความพึงพอใจกับลูกค้าทางโทรศัพท์  เเละเรามีทีมงานที่เคออกตรวจเยี่ยมพบปะกับผู้ว่าจ้าง เพื่อคอยสนับสนุนให้ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น และสม่ำเสมอ

หน่วยติดตามเเละประเมินผล

เรามีเจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการเขต  ออกตรวจการตามหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง เพื่อประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงาน เเละรับทราบปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงเเก้ไขต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สังสรรค์ปีใหม่ 2018 ออกขอบคุณลูกค้า

สังสรรค์ปีใหม่ 2018 ออกขอบคุณลูกค้า และจ่ายโบนัสพนักงาน

Read More

ประชุมสัญจร สภาวิชาชีพ รักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ประชุมสัญจร สภาวิชาชีพ รักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยวิสามัญ ครั้งที่ 2 / 2560 วันที่ 11 พ.ย. 2560

Read More

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บทบาทหน้าที่บุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าหน่วย”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานรักษาความปลอดภัย เรื่อง “บทบาทหน้าที่บุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าหน่วย รักษาความปลอดภัย”

Read More

ผลงานบางส่วน

คำชมจาก ลูกค้า

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit vehicula est, in consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit vehicula est, in consequatt, in consequat.

John Smith

John SmithCEO & Founder - Okler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit vehicula est, in consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec hendrerit vehicula est, in consequatt, in consequat.

John Smith

John SmithCEO & Founder - Okler