อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย และหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ในสถานประกอบการของท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้


ตำแหน่ง (ต่อ 1 คน) ชั่วโมงการทำงาน ราคา (บาท/เดือน) ภาษี (บาท/เดือน) ราคารวม (บาท/เดือน)
พนักงาน รปภ. 12 20,500 1,435 21,935
หัวหน้าชุด รปภ. 12 22,500 1,575 24,075
พนักงานต้อนรับ (Doorman) 12 24,500 1,715 26,215
ผู้จัดการหน่วยงาน (Supervisor) 12 26,000 1,820 27,820
***หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามอัตราค่าบริการ โทร. 081-8123027 คุณปรีชา